Fotografisk Læsebog (in Danish)

En kommenteret udgave af udvalgte Ian Onymous værker fra perioden 1970 til 2010

v/ Fin Cognito

 

Fra forordet

Fin Cognito

 

"Det er nok ikke for meget at sige, at den danske fotokunstner Ian Onymous’ værk spiller en vis rolle for forståelsen af flere aspekter af det fotografiske sprogs udvikling gennem de seneste årtier.

 

Onymous startede sin kunstneriske karriere ved på yderst subjektiv vis at skildre omverdenen i al dens mangfoldighed. Snart skulle der dog udspalte sig en række temaer (menneskets vilkår, urbanitetens prioritet, det iscenesatte fotografi oa.), som kom til at udgøre Onymous’ kunstneriske credo, og som Onymous følgeligt de følgende mange år fokuserede sin indsats omkring med en næsten manisk konfronterende energi.

... eller lån på biblioteket

Ikke at Onymous på noget tidspunkt er forfaldet til forfladiget enøjethed, snarere tværtimod: Med vanlig sans for virkelighedens omskiftelighed fandt også motiver uden for de erklærede tematiske favoritter plads i rummet for hans fotografiske objektivers målrettethed. Akademiske genrediskussioner har altid haft vanskeligt ved at indfange Ian Onymous.

 

Vi taler således om en kunstner, for hvem det er lykkedes at bevare den vidvinklede tilgang selv når det store teleobjektiv determiner det perspektiviske blik.

Og ikke mindst det er en væsentlig grund til den drilske mangfoldighed af aflæsningsmuligheder, man sammen med den altid nærværende humor finder i Onymous’ billeder.

Altsammen noget der i høj grad tiltaler Onymous’ publikum, som især skal findes netop blandt de lidt mere reflekterende mennesker med en god portion humor.

 

Et semi-biografisk værk, som ironiserer over mange gallerier og museers selvhøjtidelige magasiner og udstillingsomtaler. 

Stor fornøjelse og munterhed under udarbejdelsen.

Som et kuriosum kan nævnes, at bogen er indlemmet i biblioteket på "Louisiana Museum of Modern Art" ".