DroneLinks

Regler & krav

Regler og krav:  http://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler

Bekendtgørelse om flyvning med droner udenfor bymæssigt område (gældende fra 010118):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194974

Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (gældende fra 010118):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194964

Registrering i CVR-registeret: https://indberet.virk.dk

Tegning af ansvarsforsikring: http://www.modelflyvning.dk

Skema til underretning af politiet:
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/96085F77-4FEE-4EB8-BBEF-F4A4C1C8DEA6/0/Droneflyvning_orientering_blanket0917.pdf

 

Forberedelse

Droneluftrum: https://www.droneluftrum.dk

Naviairs briefingsite: http://briefing.naviair.dk/prd.php?sLan=DK

Vejdirektoratets site/rutenummererede vejnet:
http://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp

Googles mapfotos:
https://www.google.dk/maps

Afstande i fugleflugtslinie: http://dk.afstand.org/

Mastedatabasen: www.mastedatabasen.dk

Check for mobiltelefonimaster, som kan skabe interferens og føre til afbrudt forbindelse

mellem transmitter og drone

 

Vejrforhold

DMI: http://www.dmi.dk/vejr/

DMI, Beaufort-skalaen:
https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/vejr/vejrgudernes-hvirvlende-dans/beaufort-skalaen/

UAV Forecast: https://www.uavforecast.com

Sol- og skyggesituation på flyvelokaliteten:  http://photoephemeris.com

Brancheforening under opstart

http://www.dronedanmark.eu

 

Uddannelse - Dronebevis

Uddannelsessteder, godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

wefly, https://wefly.dk
droner.dk, https://droner.dk/dronepilotuddannelsen
mydroneacademy, https://www.mydroneacademy.com/

oma.

 

Uddannelse / kurser / øvrigt

Droneproffen
Undervisere med spidskompetencer indenfor
opstart og drift af forretning / vi har selv været der:
- Dronevirksomhedens forretningsplan
- Kundekontakt & markedsføring;
- Specifikke ydelser

https://www.droneproffen.dk

Fremragende portrætter til sociale medier, visitkort
https://www.redhornphotography.com


Droneforhandlere

DJI forhandlere
https://droner.dk/dronebutik​
https://dronevolt.dk/store/da/

© 2020 Copyright Jan Frederik Bisbjerg